© 2015. Krarup Forsamlingshus. 

Tlf.: 2264 3065 eler 2047 5017